Archief

2008-2010

 

 • Utrecht, 18 december 2010 de ideeënwedstrijd werd dit jaar gewonnen door Lucia Dias met een project voorstel voor een zeepfabriek in Fundura, Santiago te Kaapverdië. De prijs, een geld bedrag van € 10.000,= , zal o.a worden aangewend voor de aanschaf van een oliepers voor plantaardige olie waar ambachtelijke handzeep zal worden gemaakt.

 

 • 15 december 2010 werd bekend dat Agentschap NL, voorheen SenterNovum, het voorstel van het Albeda college te Rotterdam een leergang Internationaal Ondernemen op te zetten goed gekeurd heeft. Het Albeda College gaat daarvoor een samenwerkingsverband aan met het Zadkine (samen het de ondernemersacademie)   de KVK, IntEnt , het NABC en Bons Negocios! De eerste leergang heeft als pilot de landen Angola, Brazilië en Kaapverdië.

 

 • 5 November 20101 organiseerde het ministerie van buitenlandse zaken i.s.m de gemeente Rotterdam een bilaterale uitwisselingsdag Nederland -Kaapverdië bij de KVK te Rotterdam. Diverse bedrijven uit Kaapverdië en Nederland werden aan elkaar gematcht Bons Negocios verzorgde de presentatie van het middag programma. Onder deskundige leiding van Alice Fortes werden diverse workshops aangeboden. De dag werd druk bezocht.

 

 • COS Zuid Holland organiseerde 22 juni een conferentie betreft het bij dragen aan ontwikkelingssamenwerking vanuit migranten-organisaties.Bons Negocios was aanwezig bij de conferentie van het COS. De conferentie was zeer druk bezocht en na de inleiding konden de verschillende bezoekers een workshop volgen. Bons Negocios volgde de workshop Sociaal Ondernemerschap en dat was een interessante workshop geleid door een deskundige van de BID challenge. Na afloop van deze workshop werd plenair de andere workshops besproken. De bezoekers waren zeer enthousiast over de conferentie en de middag eindigde in netwerken en een gezellige borrel.

 

 

 • 5 juni was de Voorlichtingsbijeenkomst startersmissie Kaapverdië, Casa Cultura Rotterdam. Stichting IntEnt organiseert dit najaar een missie voor mensen en bedrijven die plannen hebben te ondernemen op de Kaapverdische Eilanden. Zaterdag ochtend 5 juni was hier een voorlichtingsbijeenkomst voor in het Casa Cultura te Rotterdam. Meer info op www.intent.eu Ruim 40 geïnteresseerden discuteerden met o.a business consultants Paulino Dias en Paulo Medina die vanuit Kaapverdië naar Nederland waren over gekomen om voorlichting te geven over de nieuwe site http://ie.ic.cv waarop 20 concepten voor ondernemen op Kaapverdië te vinden zijn.

 

 • 2 juni SME meeting Fokker Terminal Den Haag Het Bidnetwork organiseerde i.s.m. een groot aantal partners een seminar voor startende kleine en midden grote ondernemers in ontwikkelingslanden. De dag werd geopend door HKH Prinses Maxima. Startende ondernemers vanuit de hele wereld hebben hun business ideas gepresenteerd. Bons Negocios was aanwezig en legde contacten met deelnemers aanwezig uit Mozambique. O.a een bedrijf uit Mozambique dat compost maakt uit stads afval. meer info klik op deze link: Mozambique Terra Nova  

 

 • 10 april 2010 was Bons Negocios! aanwezig op een bijeenkomst met Z.E. de Eerste Minister van Kaapverdië, de heer José Maria Neves in de zaal van Casa da Cultura (Baan 6, 3011 CB Rotterdam). Dit belangrijke evenement werd gekenmerkt door een ontmoeting van één van de hoogste bewindspersonen van Kaapverdië met kaderleden en ondernemers van Kaapverdische origine in Nederland en beoogde, in een ontspannen sfeer, de gelegenheid te bieden voor dialoog en overleg over de ontwikkelingen in Kaapverdië, op basis van een ieders rol en verantwoordelijkheden daarin. De eerste minister was vergezeld van zijn minister voor buitenlandse handel en eveneens was aanwezig de directeur van het Instituto das Communidades de heer Alvarro Apolo. Deze gaf te kennen dat het IC binnenkort een website lanceert waarmee het voor Kaapverdische Ondernemers gemakkelijker wordt hun ondernemingsplan op een efficiënte kostenbesparende manier op te zetten. Zodra dit gebeurt zal Bons Negocios! hier melding van maken.

 

 

 • 31 Maart 2010 sloot de periode dat aspirant ondernemers gebruik konden maken van adviesgesprekken aangeboden uit het MKB steunfonds van de Nederlandse Ambassade te Dakar.In totaal werd er door de doelgroep als respons op de workshop 30 keer een beroep gedaan op het verkrijgen van meer informatie of assistentie bij het (starten van) zaken doen tussen Nederland en Kaapverdië. In de meeste gevallen werd een informatiepakket toegestuurd samengevat in een PDF van het boekje “start je eigen bedrijf op Kaapverdië” dat Ben Nienhuis ontwikkelde voor Bons Negocios! In bijlage 6 is een compleet verslag van de contacten en inhoud van de gesprekken met bedrijven en personen die een beroep deden op het MKB steunfonds.In totaal werd aan 26 van de 30 aanvragen meer dan alleen informatie verstrekt. Personen en bedrijven werden in het geval van start ups regelmatig doorverwezen naar IntEnt. Personen en bedrijven die al langer actief waren werden vaak doorverwezen of in contact gebracht met andere personen of bedrijven die reeds in de betreffende branche actief waren.      

 

 • 18 Januari 2010 organiseerde Bons Negocios! WORKSHOP SWOT CAPE VERDE in het Ondernemershuis Zuid te Rotterdam.Middels een interactieve workshop werden de sterktes, de zwaktes en de kansen en de bedreigingen die aan het zakendoen met Kaapverdië aan de orde gebracht. Het werd een bijeenkomst met weinig voordrachten en presentaties maar veel eigen inbreng van de bijna 50 deelnemers.Bons Negocios! is betrokken bij de uitvoering van activiteiten onder het MKB steunfonds Kaapverdië. De consultancy Kubita heeft onlangs een rapport samengesteld over de MKB relaties tussen Nederland en Kaapverdië. Een eerste versie werd 1 december j.l gepresenteerd. Bons Negocios! was daarbij aanwezig in een multidisciplinair team van vertegenwoordigers van de EVD, de KVK, Intercambios, Kubita , de gemeente Rotterdam en de gastheer het Ministerie van Buitenlandse zaken. Zodra de definitieve versie van het rapport gereed is deze via onze website te bestellen.

 

 

 • 27 oktober 2009 Na de grote internationale conferentie die afgelopen winter georganiseerd werd door het COS en Avanço Werd het tijd om de balans op te maken en met nieuwe initiatieven te komen voor projecten op Kaapverdië vanuit Nederland. Bons Negocios! was aanwezig op deze bijeenkomst waar aandacht besteden werd aan twee zaken:een uitwisseling waarin diverse NGO's elkaar informeerden waar iedereen op dit moment mee bezig is, wat daarin goed gaat, maar ook wat beter kan, en daarnaast de nieuwe initiatieven voor het opzetten van een Europees samenwerkingsverband van Kaapverdische organisaties. De avond was druk bezocht, na afloop werden contacten met een aantal ondernemers met name in het toerisme en de inkoop van diverse dranken uit Kaapverdië versterkt.

 

 • 21 Oktober organiseerde het advocaten kantoor Clifford Chance te Amsterdam een bijeenkomst rondom Sao Tomé en Principe. Bons Negocios was daarbij aanwezig en nam deel aan de workshop Investing in Sao Tomé en Principe. Deze workshop werd voor gezeten door Rombout Swanborn directeur van o.a. Africa's Eden en de luchtvaartmaatschappij Africa's Connection. De bijeenkomst werd afgesloten met de opening van een tentoonstelling van Sao Tomese kunst door Joao Carlos Silva. Meer informatie over Sao Tomé en Principe kunt u o.a bestellen via; http://store.eiu.com/country/ST.html?ref=lef_nav

 

 • 6 Juli organiseerde de KvK Rotterdam in samenwerking met Bons Negocios een zeer interessante meeting over de lancering van de obligaties voor de Cabo Verde Fast Ferry . In bijgaand filmpje meer informatie. Het is een mogelijkheid om in Cabo Verde te investeren. De obligaties zijn te koop voor e 9,- euro per stuk met een rentetarief van 9%. Als je meer informatie wilt hierover,kijk op de site www.cvfastferry.com. Momenteel zijn ze met een wereldwijde roadshow bezig om alle Kaapverdianen ter wereld de kans te geven om obligaties te kopen (die later in aandelen omgezet kunnen worden of je kunt ze uiteraard doorverkopen daarna). Tot en met 23 juli 2009 is het mogelijk om obligaties te kopen. Bij het consulaat wordt je begeleid in je aankopen (let op : je moet wel een Kaapverdiaanse bankrekeningnr hebben of asap openen!!!) van de obligaties. Informeer voor aankoop eerst over de risico's van dit product!

 

 • In mei 2009 begeleide Bons Negocios! de 2 goedgekeurde handelsmissies van het Dias de CaboVerde project naar Kaapverdië. Een betrof het opstarten van een "incubator/bedrijven verzamelgebouw" met "The Hub Organisatie" als voorbeeld. Het hoogte punt van de missie was een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd i.s.m. met het Instituto dos Communidades, het Dias de Caboverde Project, The Hub Rotterdam. Het andere projectvoorstel betrof het opzetten van Ecotoerisme op S. Antao. Beide missies worden in juni geëvalueerd.

 

 • Donderdagavond 5 maart 2009 vond de presentatie plaats van de studie van Vera Brok betreft de invloed van toeristische investeringen op het eiland Boa Vista. In een goed gevulde vergaderzaal van Avanço sprak zij over het voor en tegen van de enorme veranderingen die het opkomende toerisme heeft op de economie, bevolking, natuur en milieu van Boa Vista. Haar rapport kunt u rechtstreeks aanvragen via: vera_brok@hotmail.com

 

 

 • Aansluitend, op 5 maart, was Bons Negocios! voorzitter van de presentatie van het IOM betreft het DIAS DE CABO VERDE project. Een betreft een mogelijkheid voor een aantal ondernemers van Kaapverdische afkomst in Nederland. Zij kunnen een voorstel indien voor een MVO project, maatschappelijk verantwoord ondernemen, op Kaapverdië. Het IOM, (international organisation on migration) heeft een beperkte subsidiemogelijkheid om deze ondernemers te ondersteunen bij hun marktonderzoek. Meer informatie op : www.diasdecaboverde.org

 

 • Stichting IntEnt, ondernemen over de grens organiseerde vrijdag 20 februari een bijeenkomst voor bedrijfsadviseurs en andere geïnteresseerden waarin over een aantal landen informatie werd verstrekt. Bons Negocios! maakte van de gelegenheid gebruik een workshop "Start je eigen bedrijf op Kaapverdië" te faciliteren. Tevens werd de tweede druk van het gelijknamige boekje gepresenteerd. U kunt het boekje via de e-mail digitaal aanvragen: info@bonsnegocios.nl

 

 

 • 30 Januari 2009 presenteerde Bons Negocios! haar onderzoeksrapport betreft Portugeessprekenden ondernemers aan het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).Bons Negocios! voerde het onderzoek in eigen beheer uit en werd daarbij in ruimte en catering gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. Eenmaal werd een bijeenkomst gehouden en gesponsord door het OBR te, dit was ter introductie van het nieuwe Ondernemershuis Zuid.In totaal werden er vier thema bijeenkomsten georganiseerd. Rondom de bijeenkomsten werden 75 deelnemers geïnterviewd. De bijeenkomsten waren een try-out om te onderzoeken of er genoeg animo bestond voor regelmatige netwerkbijeenkomst. In naam van de Kamer van Koophandel sprak Turan Yazir na de vierde bijeenkomst uit dat de bijeenkomsten zeker een vervolg moeten krijgen. Bons Negocios! gaat begin 2009 een agenda opstellen i.s.m. de Kamer van Koophandel. E.e.a zal afhangen van het budget. In totaal zijn er in regio Rijnmond een 525 ondernemers uit de doelgroep bekend. Er zijn er echter enkele honderden meer. De z.g. tweede en derde generatie migranten, die in Nederland geboren zijn niet op het land van herkomst van hun ouders te selecteren in de diverse datasystemen.Gedurende de looptijd van het onderzoek was er een spreekuur. Hier werd 34 keer gebruik gemaakt. 7 keer betrof het vragen rondom ondernemen in de regio en 27 maal was er een verzoek naar informatie over zaken doen in de Portugeessprekende landen. Dit aantal verzoeken viel tegen, bij navraag bij OBR en COID bleek ook het aantal verzoeken naar bijv. OOR en Mentorraad tegen te vallen.Zoals het er naar uitziet zal de band tussen de kamer van Koophandel en Bons Negocios! op het gebied van de internationale handel blijven bestaan en wellicht versterken. Betreft typische regionale aangelegen zal een vertegenwoordiger uit het bestuur van Bons Negocios! zich inzetten bij de vorming van een brede multiculturele ondernemers vereniging die in oprichting is onder de naam PRIO. De conclusies van uitslag van de interviews zijn te vinden in het laatste hoofdstuk van dit rapport. Over het algemeen zijn de respondenten geïnteresseerd in een ondernemers vereniging die hen van informatie voorziet, meer dan 65 ondernemers van de 75 ondervraagden waren enthousiast. Bons Negocios! zal een oproep uitsturen voor het verwerven van actieve (bestuurs-)leden om de activiteiten voort te zetten. De vorm waarin Bons Negocios! verder gaat, als vereniging, stichting of onderdeel van PRIO zal verder bestudeerd worden.  

 

 • Prio, 23 januari 2009 Bons Negocios was aanwezig bij de vergadering van PR!O, Platform voor de Rijnmondse Interculturele Ondernemersverenigingen. PR!O is een platform in oprichting en momenteel zijn de aspirantleden waaronder o.a. Bons Negocios, Promise, Vereniging van Marokkaanse Vrouwelijke Ondernemers, Apna Dharma en VCOR en Stichting Business Club of Morrocan Dutch Entrepeneurs met ondersteuning van de de (semi-) overheidsinstanties Ondernemersnetwerk 010, OBR en KvK bezig te onderzoeken in welke vorm deze platform gegoten zal worden: Stichting of Vereniging. Ook wordt er gesproken hoe om te gaan met stemrechten (afhankelijk van oprichtingsvorm) en het erbij betrekken van andere multiculturele ondernemersverenigingen. Er is gesproken over de mogelijkheden tot financiering en uit welke hoek dit komt. Om ervoor te zorgen dat de vaart erin blijf is er besloten om het aantal overleggen op te voeren teneinde zo snel mogelijk te kunnen starten. De missie van PR!O is: als klankbord en als belangengroep functioneren bij de contacten tussen enerzijds de leden van PR!O en anderzijds de overheid en overige instanties. Het platform streeft ernaar de kwaliteit van het ondernemerschap structureel te verbeteren door het verenigen van de krachten van de deelnemende organisaties.