Archief

2005-2006

 •  
 • Den Haag, 19 december de Ideeënwedsdtrijd 2006 kende dit jaar 2 winnaars van Kaapverdische afkomst. Deze prijsvraag, die gericht is op participatie van migranten bij ontwikkelingssamenwerking, wordt jaarlijks georganiseerd door Cordaid, Oikos en SMS. Verleden jaar won Bons Negocios! de derde prijs met het plan Kaapverdische migranten te motiveren een project of bedrijf in Kaapverdië te starten. Een tweetal projecten die Bons Negocios! begeleidt deden dit jaar mee aan de ideeenwedstrijd. Mevrouw Gomes van 55plus em Movimento presenteerde haar plan voor een bejaardenhuis gekoppeld aan vakantie-appartementen, zij kreeg een eervolle vermelding en coaching bij het werven van fondsen aangeboden door Ismael Awil van SMS. Carmen Soares van Coracao em Acao was laaiend enthousiast met de tweede prijs, € 7500,= voor een naaiatelier op St Nicolau waar straks tienermoeders een start maken op de arbeidsmarkt.  
 • COiD conferentie op maandagmiddag 11 december 2006 "Toegang tot kredietfaciliteiten voor ondernemers uit micro- en kleinbedrijf in achterstandswijken" was het thema van de EU-werkgroep Eco-Fin-Net met vertegenwoordigers uit veertien Europese steden waaronder Rotterdam (Delfshaven).Eigen ervaringen, inbreng van deskundigen uit de financiële wereld, overheidsinstanties en het bedrijfsleven leidden tot een dik rapport (dat in juli is aangeboden aan de Europese Commissie) en een Nederlandstalige samenvatting die op 11 december formeel gepresenteerd werd. Omdat Delfshaven een belangrijk woongebied van de doelgroep van Bons Negocios! en het thema ansluit bij d3 problematiek die onze leden ondervinden deden Mario Lopes en Ben Nienhuis mee aan de conferentie. Het delen van ervaring en vergroten van het netwerk dragen bij aan de groei en ontwikkeling van onze organisatie.

 

 • Vrijdag 8 december stond Bons Negocios op de Eye to Eye beurs"Get inspired by Moroccan business woman", gericht op ondernemende vrouwen met migrante afkomst..Tevens was de voorzitter van Bons Negocios,tevens MKB-bestuurslid, als panellid aanwezig bij de workshop "Initatieven ter bevordering van vrouwelijk ondernemersschap" Tijdens de netwerkbijeenkomst heeft Bons Negocios positieve contacten opgedaan met o.a. HIC Marokko, Stichting Yente, Rabobank, het OBR, KvK Rotterdam en een aantal Marokkaans-Nederlandse organisaties.

 

 • 30 November j.l. organiseerde PROMiSe het multiculturele ondernemersplatform van Rotterdam een bijeenkomst. Alice Fortes was daar namens Bons Negocios! aanwezig. Een van de belangrijke zaken was o.a. een workshop van Forum over MVO, maarschappelijk verantwoord ondernemen, iets wat ook de insteek is van Bons Negocios! Meer info op www.forum.nl

 

 • Alice Fortes, voorzitter van Bons Negocios! was 24 november j.l. aanwezig bij de prichtingsbijeenkomst van stichting Kosmopolis te Rotterdam. De stichting voorziet in een betere dialoog tussen de diverse etnische groepen. Speciale gast daarbij was prinses Maxima. Prinses Maxima zet zich ondermeer in voor de betere (micro-) krediet faciliteiten voor starters in de doelgroep landen van Bons Negocios!  

 

 • Utrecht, 23 november 2006. De ondernemersvereniging Bons Negocios! en de internationale studenten vereniging SIFE (Students In Free Enterprise)uit Utrecht zijn donderdag overeengekomen gezamenlijk te werken aan de begeleiding van jonge uitgeprocedeerde asielzoekers (AMA's) die het idee hebben bij terugkeer een eigen onderneming te starten. Bons Negocios! traint daarvoor enkele studenten van SIFE in het afnemen van intake gesprekken en het omzetten van een business idea in een concept business plan. Elke AMA zal gekoppeld worden aan een personel coach van SIFE. Bons Negocios! zal deze plannen beoordelen en in het geval het AMA's uit Angola betreft deze verder begeleiden en doorverwijzen naar specifieke opleidingsmogelijkheden. De AMA's uit andere landen zullen aan andere organisaties gekoppeld worden. SIFE en Bons Negocios! zullen ook helpen bij een mogelijk subsdie- en/of financieringsverzoek. Meer info: www.utrechtsife.nl

 

 

 • 22 November deed Bons Negocios! mee aan de conferentie Savings, Remittances and Investments georganiseerd door IntEnt. Klaas Danhof , secretaris van Bons Negocios! deed mee aan de workshop waarbij het thema "wat doet het thuisfront met de remittances (geldovermakingen) die die migranten aan hen overmaken" centraal stond. Het is gezien het belang van de ontwikkeling van het klein en midden bedrijf wenselijk dat er een betere toegang tot financiering is. Voor starters is dat moeilijk. Een gericht advies en onderzoek naar het gebruik van de Remittances zou wenselijk zijn. Meer informatie vind u bij IntEnt.

 

 • Tijdens de ledendag van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, 18 november j.l. ontstond er tijdens een workshop over Business Development in Afrika een interessante discussie over het nut van ondersteuning van startende ondernemers wanneer er geen toegang is tot financiering. Ben Nienhuis , projectuitvoerder bij Bons Negocios! gaf enkele voorbeelden van programma's die daardoor niet lopen. Bons Negocios! besteed bij de ontwikkeling van haar programma veel aandacht aan het opbouwen van relaties met lokale banken en Nederlandse subsidie verstrekkers.

 

 • Het COS Rijnmond organiseerde bij Avanco op 8 november 2006 een samenkomst voor alle Kaapverdiaanse organisaties die zich met internationale samenwerking op Kaapverdië bezig houden. Er waren ruim 50 aanwezigen Bons Negocios! had de gelegenheid zich te presenteren en heeft diverse malen kunnen aangeven dat zij hulp aanbied bij het schrijven van zowel business plannen als project voorstellen. Vele projecten zijn zo bleek in principe ook bedrijven die zichzelf moeten kunnen onderhouden. Voorbeelden die deze avond aan de orde kwamen waren o.a in Naai-atelier in St. Nicolao en een bejaardencentrum in St. Vicente.

 

 

 • Op 6 november sloot de inzendtermijn van de Ideeënwedsdtrijd. Dit jaar zijn we trots dat er 4 goede inzenders uit de Kaapverdische gemeenschap zijn. Nu maar hopen dat er een winnaar tussen zit. de prijsuitreiking is op 18 December.

 

 • 4 November j.l. was de nationale starters dag van de Kamers van Koophandel. Bons Negocios heeft hier op haar website aandacht aan besteed en binnen haar netwerk informatie verspreid. De dag zelf was er veel aanloop het geen illustreert dat zelfstandig ondernemen steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. Bons Negocios! promoot het zelfstandig ondernemen overzee. Dat kan door een bedrijf op te richten in het land van herkomst maar ook door bijvoorbeeld een partnership aan te gaan met een lokale producent.   Zie hiervoor ook de activiteit van 18 september hieronder genoemd.

 

 

 • 29 September was Bons Negocios! aanwezig bij de afronding van de Business Challenge 2006. Dit jaar waren er voor het eesrt een aantal plannen uit Kaapverdië en Angola ingediend. Een plan uit Mozambique haalde de finale. De beste 75 business plannen van 2006 sttaan in het boekeje People-Plans-Profit dat via deze link: http://www.bidnetwork.org/book2006 te bestellen is voor slecht € 10,=. Zie verder onze agenda voor de aankondiging van de Business Challenge 2007.

 

 • Op donderdagavond 28 september organiseerde BONS NEGOCIOS! een workshop "Meedoen aan de Ideeënwedsdtrijd"en "Hoe schrijf ik een ondernemingsplan". De aanwezigen overlegden hun plannen met elkaar die varieerden van een hotel tot een vuilnisophaal dienst. De avond werd prima verzorgd door Avanco die de ruimte ter beschikking stelde.

 

 

 • 18 september deed Bons Negocios! mee aan het seminar Starten met import/export uit je land van Herkomst bij de KvK Blaak 40 Rotterdam voor. In een volle grote vergaderzaal bij de KvK werd met van gedachte gewisseld met o.a. Surinaamse en Turkse ondernemers over succesvolle handel met je land van herkomst. Het werd duidelijke dat persoonlijke relaties belangrijk zijn voor de continuïteit. Ook het belang van een gedegen marktonderzoek en proefzendingen werden nogmaals onderstreept. Er deden in totaal 3 Kaapverdiaanse ondernemers/sters mee aan de netwerk meeting.

 

 • Op 9 september tijdens "Spangen Ontmoet Cabo Verde" Kaapverdiaans Festival op Spangen (Sparta stadion) had Bons Negocios een voorlichtingsstand. Aan de hand van een mooie fotopresentatie werd aan de vele aanwezigen een aantal bedrijfsideeën voor Kaapverdië gegeven.

 

 

 • 9 september Start Ideeënwedstrijd Contact der Continenten, Soesterberg Bons Negocios was een van de winnaars van verleden jaar. Klik hier voor meer info . Deze middag gaf Bons Negocios! een PowerPoint presentatie over de besteding van de gewonnen prijs. Zondagmiddag 2 Juli evalueerde Avanco te Rotterdam het congres van afgelopen April te Praia, Kaapverdië over de rol van de diaspora in de ontwikkeling van hun land van herkomst. Bons Negocios! was uitgenodigd om een presentatie te geven over de rol van het MKB in de ontwikkeling van het land, en de wijze waarop in Nederland wonende Kaapverdianen daarop invloed kunnen hebben.

 

 • 24 en 25 juni: Informatiestand op het SAO JOAO festival, BONS NEGOCIOS! had een informatie stand op het SAO JOAO FESTIVAL te Rotterdam. Dit jaarlijkse feest werd gehouden op de Mullerpier en het Heemraadsplein en trok honderden bezoekers. Velen bleven staan bij de stand en lieten zich informeren. Dit o.a. vanwege een unieke foto presentatie van het MKB te Kaapverdië.

 

 

 • In de periode van 24 mei tot 6 juni 2006 organiseerde Bons Negocios! een roadshow waarin muziek en ondernemen centraal stonden. Muziek en ondernemen, het één dient als voorbeeld voor het ander. In Nederland wonende Kaapverdianen en Angolezen behoren tot de meest bekende artiesten van Afrika. De volgende artiesten omlijstte in Amsterdam, Utrecht, Groningen of Rotterdam een viertal seminars: Beto Dias, Das Primeiro, Basile Maneka Lukadi & Afro Caribbean Trio, B-Orginial Little Elly, Black Bulls, B.Weiser, en J.Bengo. Er werden diverse ondernemers en experts aan het woord gelaten over hun ervaringen met ondernemen in de Portugeesprekende landen van Afrika. De sprekers waren: Gerrit Ribbink van facet BV over het belang van de ontwikkeling het MKB voor Angola;Enrique de Mul van Terra ondernemer in de houtverwerkende industrie in Mozambique;Natasja van Dulmen van "Pluck the Day"een bedrijf dat lampen op zonne-energie verkoopt;Ton Kop, Juliano Rodriguez e.a. van WWI en Stg. Jan over het Ondina project;Steven Otto van Nabuur.com over de rol van internet bij de ontwikkeling van het MKB;Vado Semedo, muziek manager, met veel ervaring met   zaken doen in de Palop landen;Mario Lopes en Ben Nienhuis deden een verslag van hun missie naar Kaapverdië;Paul Kurpershoek verslagever, over de actuele situatie in Angola en Hans Zappeij van het Albeda college over kansen voor Kaapverdianen. Evalhdo Santos vertelde tenslotte over zijn business plan betreft het opzetten van een computerlab en ict trainingsinstituut in Angola.Meer dan 100 geïnteresseerden (aspirant) ondernemers gingen in discussie met dit kleurrijke gezelschap.

 

 • 27 Mei 2006 was Bons Negocios! bij de aftrap van het Ondina project. Dit project biedt plaats aan 50 Angolese uitgeprocedeerde vluchtelingen of Angolese vluchtelingen in procedure in Nederland van 18 jaar en ouder en Angolezen met een verblijfstatus. Dé kans om aan je eigen toekomst te bouwen. Bons Negocios! zal jonge Angolezen in Nederland die graag iets willen ondernemen in Angola door verwijzen naar het Ondina project. Meer informatie op de homepage.

 

 

 • BId Challenge: Een plan voor een ECO ressort in Mozambique haalde zo werd 20 April bekend de 2e ronde. Ponta Dundo ECO Camp Community Campsite in the Bazaruto National Park Nu de selectie van de 75 beste plannen gedaan is zijn wij verheugd te kunnen melden dat er zich uit een aantal zeer goede plannen heeft aangemeld voor Angola (2), Kaapverdië (5) en Mozambique. Eén plan is geselecteerd dat door gaat naar ronde 2.

 

 • 18 april, Maputo CPI ENTHOUSIAST! Marieke van der Velden, project- medewerker van BONS NEGOCIOS! is op dit moment in Mozambique. Zij bezocht o.a. het investeringsinstituut CPI die enthousiast reageerde op de activiteiten van BONS NEGOCIOS! Binnenkort volgt een uitgebreid verslag.

 

 

 • Zaterdag 8 april was Bons Negocios! aanwezig op dé internationale happening van de KvK te Rotterdam.Er werd door Bons Negocios! voorlichting gegeven over starten op Kaapverdië. E.e.a. werd toegelicht doormiddel van een Powerpoint Presentatie en folders. Naast Bons Negocios! was de bilaterale kamer Kaapverdië-Nederland aanwezig die zich speciaal richt op het matchen van bestaande ondernemers uit beide landen. Er kwamen in totaal meer dan 400 belangstellenden. Naast de contacten met de Kaapverdische gemeenschap werden ook de banden met enkele andere thema landen versterkt. Dit ondermeer door netwerken met het NABC en Angolabc.

 

 • Woensdag 29 maart was Alice Fortes te gast bij een bijeenkomst van de ZZVN (Zwarte Zaken Vrouwen Nederland) in de KvK te Rotterdam. Hierbij werd een speeddate en speedsharing event gehouden zodat verschillende zakenvrouwen informatie, kennis en businessleads konden uitwisselen. Tijdens deze interessante bijeenkomst is Bons Negocios gepresenteerd aan deze organisatie.

 

 • Nieuwsbrieven uit Luanda, 28 maart 2006. vanaf heden ontvangt Bons Negocios! regelmatig een nieuwsbrief van de handelsbevordingsafdeling van de Nederlandse ambassade te Luanda Angola. Bons Negocios! zal deze voortaan integraal weergeven op haar site.

 

 • Promise Dinsdag 28 maart in het Rotterdams stadhuis, werd er een nieuwe businessclub genaamd PROMISE (Platform Rotterdamse Ondernemers in de Multiculturele Samenwerking) gepresenteerd. PROMISE is er voor en door ondernemers die in een veranderende multiculturele samenleving de volgende doelstellingen heeft: kennis en ervaring uitwisselen, netwerken opbouwen, businessleads genereren en onderling zaken doen. Belangrijke sprekers waren onder andere Wethouder Wim van Sluis en Wilma Gilles-Burleson, Vice-Voorzitter KvK Rotterdam. Tevens werd het bestuur van PROMISE en de Raad van Advies voorgesteld. Na afloop van het officiele gedeelte konden alle genodigden genieten van een heerlijk multicultureel buffet en was er alle tijd gereserveerd om te netwerken.
 •  
 •  
 • Missie naar Kaapverdië succesvol Er kan gesteld worden dat de missie van BONS NEGOCIOS! naar Kaapverdië van Maart 2006 een groot succes is.Naast de officiële instituten Caboverde Investimentos, Instistuto dos Communidades en Camara de Commercio werden ook een tweetal Banken, BCA en BCN bezocht. Al deze instellingen reageerden positief op het programma dat BONS NEGOCIOS! migranten in Nederland biedt. Ook werd ondersteuning aangeboden bij de informatie verstrekking tijdens de bijeenkomsten van mei en juni a.s.. De Nederlandse Consul in Praia gaf verder aan dat hij wel ons verdeel punt voor informatie op Kaapverdië wilde zijn. Zodat onze informatie ook in Kaapverdië zelf verspreid zal worden.Het meest interessant waren wellicht de ontmoetingen met diverse starters op Kaapverdië. Zo werd een nieuwe slagerij en een succesvol ICT bedrijf bezocht. Alle informatie zal worden verwerkt in een brochure die in mei ter beschikking komt en een route kaart voor starters op Kaapverdië zal worden.

 

 • Donderdagavond 9 maart was Bons Negocios aanwezig bij de presentatie van het Brandweerproject bij het Kaapverdiaanse Consulaat te Rotterdam. Dit project is een initiatief van de nieuwe jongerenorganisatie   Intercambios Internationaal. Deze organisatie heeft zich oa. Tot doel gesteld om uitwisselingsprogramma’s voor jongeren te organiseren en jongeren aan te sporen Kaap Verdie mee te helpen ontwikkelen. Onlangs had de gemeente Rotterdam een brandweerauto gedoneerd aan Porto, St. Antao en waren vertegenwoordigers van deze organisatie meegegaan voor de training en implementatie. Hieruit bleek dat er te weinig professionele brandweerlieden zijn, waardoor de organisatie besloten heeft het project uit te bouwen met het verzamelen en opsturen van materieel en het verzorgen van trainingen (en evt. uitwisselingsprogramma’s met brandweerlieden) in samenwerking met o.a. de Gemeente Rotterdam en de Brandweer.Als spreker was uitgenodigd, de heer Barbosa Fernandes, Directeur Dienst Burgerbescherming, een coördinerend orgaan bij nationale en gemeentelijke rampenbestrijding.Na afloop van de presentatie was er ruimte voor vragen vanuit de speciale genodigden.  

 

 • 27 Februari: De Angolese economie zal dit jaar waarschijnlijk met ongeveer 28 procent groeien - drie keer sneller dan de Chinese. Portugese investeerders zijn er als de kippen bij om zaken te doen in hun vroegere 'overzeese provincie'.

 

 • Vrijdag 10 februari j.l was BONS NEGOCIOS! uitgenodigd bij de caboverdeplaza college club. 26 Afstuderende en juist afgestudeerde "Kaapverdische" studenten uit Rotterdam woonden deze bijeenkomst bij. BONS NEGOCIOS! gaf een presentatie over het belang van ondernemerschap bij de ontwikkeling van de maatschappij, de mogelijkheden van subsidies bij de start van je bedrijf en de hulp die BONS NEGOCIOS! kan bieden bij de uitvoering van je plan.

 

 

 • 9 Februari vond er een overleg plaats tussen het CDBA, de bilaterale Nederlandse Kaapverdische kamer van koophandel in oprichting en BONS NEGOCIOS! plaats. BONS NEGOCIOS! heeft aangeboden mee te willen werken aan de verdere ontwikkeling van deze kamer die voor ogen heeft de betrekkingen tussen het Nederlandse en Kaapverdische bedrijfsleven te bevorderen.

 

 • Eveneens op 26 januari werd de BONS NEGOCIOS! BIDCHALLENGE WORKSHOP gehouden.Derek Noorde van FAIRVENTURES gaf uitleg over de doelstelling van de Bidchallenge. Ook liet hij aan de hand van een leuke dia presentatie winnende bedrijfsideeën van verleden jaar zien. Er ontstond een goede discussie met de aanwezigen over de (on)mogelijkheden van diverse soorten ondernemingen in Angola en op de Kaapverdische Eilanden. BONS NEGOCIOS! gaat haar leden stimuleren en assisteren bij de deelname aan de BIDchallenge. Een twintigtal deelnemers besprak kort hun plannen met de aanwezige bedrijfsadviseurs..

 

 

 • Op donderdag 26 januari 2006 werd de   bezocht. Diverse Nederlandse en Afrikaanse bedrijven en organisaties ontmoette elkaar in Rotterdam in het WTC. Bons Negocios! had o.a interessante ontmoeting met het NABC een organisatie die Nederlandse ondernemers in contact brengt met Afrikaanse bedrijven en omgekeerd. Zo kan bijvoorbeeld iemand die een kippenslachterij wil beginnen via het NABC in contact komen met bedrijven in Nederland doe ervaring hebben met de bouw en investeringen die daar in Afrika voor nodig zijn. Overige belangrijke organisaties waren het FMO, de EVD en het NCDO, een van onze partners.

 

 • In Papendrecht heeft Bons Negocios! op 17 januari een groep Angolezen getraind in het opstellen van ondernemingsplannen. De ideeën waren zeer divers en strekten zich van de zorgsector tot de autobranche.

 

 

 • Op 16 januari hebben BONS NEGOCIOS! en Stichting JAN (Jonge Angolezen in Nederland) afgesproken nou te gaan samenwerken wat betreft de hulp aan startende ondernemers in Angola. In eerste instantie zal Bons Negocios! jonge Angolezen in Nederland helpen bij het ontwikkelen van ondernemingsplannen.

 

 • 11 januari 2006 bezochten Alice Fortes en Mario Lopes het World Trade Communication Seminar, in het WTC te Rotterdam. Daar werd gesproken over Business Through Networking aanwezig o.a Burgermeester Van Opstelten, Consul Inacio Felino Rosa de Carvalho van Kaapverdië, wethouder Carlos Goncalves en de voorziter van de KvK Frank Lavooy. De conclusie was dat netwerken vooral voor migranten & expats belangrijk is omdat zij vaak aansluiting missen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Middels een interactief panel werd gebrainstormd hoe deze situatie kan verbeteren. Bons Negocios! is van mening dat zij door mee te doen aan dit soort activiteiten zij migranten ondernemers op weg kan helpen naar internationaal zakendoen.  

 

 

 • 19 December bezocht Alice Fortes de KvK te Rotterdam. Zij had daar een onderhoud met Jacob van der Vis, externe betrekkingen. De KvK wil graag Bons Negocios! faciliteren met allerlei diensten. Wel is het van belang een breed platform te creëren. Daarom gaat Alice Fortes de Kaapverdische kamer van Koophandel, CDBA, en Caboverdeplaza benaderen voor een gemeenschappelijk overleg. Ook zullen er meer Angoleze NGO's bij de activiteiten betrokken worden.

 

 • OP vrijdag 18 november was Bons Negocios! aanwezig bij een Expertmeeting "Ondernemen in herkomstlanden", georganiseerd door Oikos en Cordaid.De meeting startte met een aantal interessante sprekers, o.a. Kailash Muttreja (bestuurslid van Nederland-Afghanistan Centrum van Handelsbevordering). De sprekers gaven de genodigden veel inzicht in de ervaringen, mogelijkheden en trends in ontwikkelingssamenwerking. Tevens kreeg iedere genodigde de kans zichzelf te presenteren. In deze hoedanigheid en als prijswinnaars van de ideeënwedstrijd, kregen wij ruim de tijd om onszelf te presenteren en om vragen te beantwoorden. Na de pauze was er een paneldiscussie met o.a. medewerkers van Cordaid, Stichting Int Ent en de EVD. Na afloop van deze zeer geslaagde meeting was er uitgebreid tijd om te netwerken. Dankzij de grote diversiteit aan genodigden was de Expertmeeting een groot succes!

 

 

 • 16 November deed Minister van Ardennen een verslag van haar missie naar Kaapverdië. Van 6 t/m 9 november bracht de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een bezoek aan Kaapverdië en Senegal. Het bezoek aan Kaapverdië stond in het teken van de verbreding en verandering van de bilaterale relatie naar aanleiding van de promotie van Kaapverdië uit de groep van Minst Ontwikkelde Landen (MOL's) in 2008. Deze promotie betekent dat Kaapverdië vanaf 2009 niet meer tot de partnerlanden zal behoren. Bons Negocios! was daarbij om haar te vragen wat voor invloed dat heeft op sponsoring van activiteiten zoals het bevorderen van ondernemerschap. De minister antwoordde dat er middels het ministerie van economische zaken regelingen zijn om het Nederlandse bedrijfsleven te interesseren in investeringen op de Kaapverdische Eilanden. Voor de kleinste zelfstandigen ter plaatse zullen er Micro Kredieten komen. Voor de doelgroep van Bons Negocios!, het midden en klein bedrijf is er nog niet veel op dit moment. de minister zal haar instrumenten daarop nakijken en neemt dit punt mee in haar agenda.
 • Zondag 13 november werd er in het Rotterdamse café Nazar een bijeenkomst gehouden voor Kaapverdianen die een eigen bedrijf op Kaapverdië willen starten. Onder de ruim 30 aanwezigen bevonden zich 16 ondernemers die concrete plannen hadden. De aanwezige consul van Kaapverdië juichte deze plannen en de activiteiten van Bons Negocios toe. De middag ging over het nut van ondernemen in Kaapverdië voor het land en voor jezelf. Hiervoor gaf Ben Nienhuis en PowerPoint presentatie. Daarnaast gaf drs. Klaas Danhof een presentatie naar zijn onderzoek waaruit bleek dat kaapverdianen de Kaapverdische Eilanden meer als vakantie land dan als inspiratie tot ondernemen zien. In de daarop volgend paneldiscussie konden Mario Lopes en Richardo lima Pires als ondernemers met hem en het publiek van mening wisselen.

 

 • Alice Fortes bezocht op 9 november het Woman in Black congres in Utrecht. Dit congres is gericht op allochtone zakenvrouwen. Tijdens dit congres heeft ze zeer nuttige contacten opgedaan, die bruikbaar zijn voor Bons Negocios.

 

 

 • •Bons Negocios bezocht op 4 november de oprichtingsborrel van de CaboverdePlaza College Club. De opkomst was goed en de avond had vooral een informeel karakter. Vanaf 2006 zullen de netwerkborrels thematisch karakter krijgen.

 

 • Maandag 10 oktober 2005 heeft Alice Fortes, voorzitter Bons Negocios !, contact gehad met Joke Stenvert. Joke is bedrijfscontactfunctionaris van het COID in Rotterdam. Doel van dit gesprek was voornamelijk uitwisselen van contacten en elkaar informeren over de status van de verschillende projecten (COID) en de voortgang van Bons Negocios!.  

 

 • Op zondag 9 oktober 2005 heeft Mario Lopes, penningmeester Bons Negocios !, de beurs Second Home, in Utrecht bezocht. De beurs is specifiek bedoeld voor geïnteresseerden die o.a. een tweede huis in het buitenland willen kopen. Kaapverdiaan Richard dos Reis, is momenteel samen met zijn zakenpartner bezig met een groot project genaamd San Pedro Village. San Pedro Village is een groot ressort dat gebouwd zal worden in Sao Vincente, Cabo Verde bij San Pedro. Dit project is bedoeld voor zowel investeerders, particulieren maar zoekt met name ondernemers die bijvoorbeeld een winkel willen openen in het ressort.

 

 

 • Op 16 September 2005 heeft Bons Negocios! afspraken gemaakt met de Teran Foundation. Schrijfster Lisa St. Aubin de Teran heeft een community development project opgezet in Noord Mozambique nabij het historische eiland Ilha de Mozambique. De streek is nauwelijks ontwikkeld maar door het toenemend toerisme rondom het door de UNESCO geadopteerde eiland Ilha de Mozambique zijn er vele mogelijkheden om iets op te zetten. Met name kleine agrarische bedrijven hebben goede afzet mogelijkheden voor hun producten. Grotere investeringen gericht op transport en communicatie zullen ook succesvol zijn. Er is bijvoorbeeld nog geen busdienst en geen internetcafé. Lisa St Aubin de Teran vraagt verder om donaties voor haar scholingsproject. Boeken in het Portugees of Engels gerelateerd aan landbouw in de tropen zijn welkom. Voor meer informatie over het project: www.teranfoundation.org of via Bons Negocios!.

 

 • 1 September 2005 deed Bons Negocios! mee aan de ideeënwedstrijd 2005. Er is een plan ingezonden om ontwikkelingssamenwerking onder de Nederlandse bevolking te brengen door ondernemers te motiveren kleine bedrijven te starten op de Kaapverdische Eilanden. Of we een prijs gewonnen hebben is nog de vraag. Op 12 oktober a.s. vind de officiële prijsuitreiking plaats in Den Haag. Zie voor meer info www.ideeenwedstrijd.nl .

 

 • Op 5 juli 2005 werd meegedaan aan een workshop bij de EVD "How to write a project proposal". Nederlandse bedrijven kunnen n.l tot 60% PSOM subsidie krijgen bij het starten van een joint-venture op de Kaapverdische Eilanden of Mozambique. Voor Mozambique mogen zelfs 100% locale bedrijven een aanvraag indienen. De subsidie is voor machines, verbouwingen , management en training. Aankoop van land en bestaande gebouwen vallen buiten de regeling. Meer info is te krijgen via Bons Negocios!, Ben Nienhuis 06 12441598 of rechtstreeks bij de EVD, Neera van der Geest of Marjolein Vink, tel 070 7788515.

 

 

 • 7 maart 2004 was er door het Kaapverdische ondernemersnetwerk in Rotterdam een informatiemiddag georganiseerd over het starten van je eigen onderneming op de Kaapverdische Eilanden. Speciale genodigden waren Carlos Goncalves van de deelgemeente Delfshaven, Gerrit Ribbink van Facet BV. Ben Nienhuis sprak de 50 belangstellenden toe betreft zijn ervaringen met startende ondernemers die via IntEnt begeleid zijn om hun bedrijf in het land van herkomst vorm te geven. Steeds meer migranten willen op een bepaald moment terug keren naar het land van herkomst. Zij hebben dit goed voorbereid door bijvoorbeeld een groot huis en spaargeld op te bouwen. Wij willen de migrant aanmoedigen de expertise die ze Nederland hebben opgebouwd en hun verdiende geld op de Kaapverdische Eilanden te investeren in plaats van te consumeren.Door lage voedselproductie en het ontbreken van grondstoffen is Kaapverdië genoodzaakt veel goederen te importeren en hiervoor buitenlands kapitaal en investeringen aan te trekken. Om iets te doen aan de toenemende begrotingstekorten voert Kaapverdië sinds eind jaren tachtig met succes een ambitieus economisch hervormingsprogramma uit. De hervormingen kwamen goed op gang toen Kaapverdië begin jaren negentig ook democratische hervormingen doorvoerde en afscheid nam van de eenpartijstaat. In de afgelopen jaren boekte Kaapverdië vorderingen op het gebied van liberalisering van de handel en bevordering van de particuliere sector. Echter de meeste Kaapverdianen in Nederland hebben geen idee op welke wijze zij kunnen investeren in het bedrijfsleven. Zij vervallen vaak in het bouwen van een tweede of derde woning op Kaapverdië dat na oplevering vrijwel het gehele jaar leeg staat. Dit in gril contrast tegenover de grote Italiaanse vakantie ressorts op Boa Vista en Brava.

 

 • 4 januari 2004 Deelname SAMAH   Workshop tijdens dag voor jongeren uit Angola op ROC Utrecht: Rene Roemersma ( NIZA ) en Claus Manuel (JAN )(zelf afkomstig uit Angola) zijn onlangs in Angola geweest. Zij vertelde in het Portugees aan de jongeren over hun bevindingen en hun ervaringen over de huidige situatie in Angola. Claus vertelt over zijn ervaring en zijn vakantie naar Angola. Hoe is het nu in Angola? Hoe zit het met armoede en met het vinden van werk? Hoe zou mijn toekomst eruit zien in Angola? De opkomst van deze workshop was groot. Er waren ongeveer 50 mensen in de zalen met veel belangstelling. Natuurlijk werd het grootste deel van de deelnemers gevormd door Angolese jongeren. Er waren ook veel AMA-begeleiders/-medewerkers van verschillende organisaties. Het is nog een lange weg naar een welvarende levensomstandigheid. Bijna 70% van de bevolking in Angola is werkloos. De industrie sector die veel kan betekenen voor de arbeidsmarkt moet nog herstelde worden. Dat is een proces van jaren, maar dan moet de overheid niet corrupt zijn. Het behalen van een diploma hier in Nederland is geen garantie om meteen in Angola aan de slag te kunnen. Er zijn in Angola veel mensen met een afgerond MBO papier zonder werk. Er zijn wel opleiding die beter kans maakt op de arbeidsmarkt daar: Auto monteur, (Koelings-) elektrotechniek . Ben je goed in Engels maakt je ook kans om bij een international bedrijf te werken. Na afloop werd in de kantine verder gepraat over mogelijkheden iets voor je zelf te starten in Angola.