Archief

2007-2008

 

 • De laatste Portugeestalige ondernemersmeeting van 2008 was dit jaar op 3 december bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Het thema dit keer was: hoe start ik een verkooporganisatie vanuit huis en hoe wordt ik franchise nemer. Sprekers waren Tanja Almeida , zij heeft een verkooporganisatie van schoonheidsproducten en Adriaan de Man consultant en docent in Franchise organisaties.

 

 

 • 11 oktober organiseerde het COS i.s.m Avanço en de deelgemeente Delfshaven een Europese Kaapverdische jongeren conferentie. Bons Negocios! organiseerde een druk bezochte workshop ondernemen op Kaapverdië. Na afloop melden diverse geïnteresseerden zich om gezamenlijk met IntEnt en Bons Negocios! hun persoonlijke businessplan te bespreken.
 •  
 • 9 oktober was Beatris Rocha namens Bons Negocios! als Kaapverdische ondernemer afgevaardigd bij een bestuursvergadering van de Kamer van koophandel te Rotterdam.Belangrijke zaken waren o.a. zoals het belang van het verbinden van de verschillende netwerken, het inzetten van rolmodellen en het bereiken van allochtoon talent voor het bedrijfsleven etc

 

 • Bons Negocios! Maakte gebruik van het op 15 september geopende Ondernemershuis Zuid.nabij Zuidplein. Het adres van het Ondernemershuis Zuid is, Wevershoekstraat 380-388, vlakbij winkelcentrum Zuidplein. De hoofdspreker was Oscar Rosa van Refresh Interactive, hij vertelde op welke manier hij middels netwerken en de hulp van de KvK en het OBR, de OOR regeling, kon groeien met zijn onderneming. De aanwezige ondernemers maakten uitgebreid van de mogelijkheid gebruik tot het stellen van vragen en netwerken. Interessante leads waren o.a een aantal starters die hun website willen ontwikkelen en een importeur die interesse heeft koffie van het eiland FOGO, Kaapverdië.

 

 

 • 11 Juni j.l vond de 2e Netwerkbijeenkomst voor Portugeestalige Ondernemers uit de regio Rotterdam plaats. Het themawas internationaal ondernemen. Diverse sprekers , zoals Jacob van der Vis van de Kvk en Carlos Sousa Nicolau van Intracorp BV deelden hun ervaring in im- en export. De middag werd afgesloten met een borrel. Speciale aandacht was er ook voor documenten en subsidies. De bijeenkomst gehouden bij de KvK en werd gekenmerkt door kwalitatief gezien informatie van hoge kwaliteit. Ervaringen uit de praktijk van het importeren en exporteren werden door een diverse groep ondernemers met hun roots in Portugal, Guinee Bissau, Angola en Kaapverdië uitgewisseld.

 

 • •In het bekende Portugese restaurant Girasol te Amsterdam organiseerde "Ondernemen in ....." 20 mei 2008 een netwerk bijeenkomst. Directeur Rob van Nes van "Ondernemen in...." kondigde aan dit najaar een symposium te organiseren betreft ondernemen in Portugal. Waarschijnlijk zal Bons Negocios! daaraan meewerken.

 

 • •15 mei 2008 was Bons Negocios! in Utrecht aanwezig op de netwerkborrel van de Nederlandse-Portugese Kamer van Koophandel. De initiatieven van Bons Negocios! werden daar goed ontvangen. Voor meer informatie klik op   www.cchp.pt

 

 •  
 • 13 mei hield Stichting Oikos een evaluatie bijeenkomst van de ideeënwedstrijd. Drie jaar geleden won Bons negocios1 de derde prijs van de ideeënwedstrijd en daarna hielp zij diverse andere Angolese en Kaapverdische ondernemers om met hun inzending. Meer informatie www.ideeenwedstrijd.nl

 

 • •14 april Het Ex-ama team van SIFE, students in free entreprise, heeft ook dit voorjaar de reeks van vijf workshops afgerond, waarbij onderwerpen als markt, marketing, organisatie, financiën en goed ondernemerschap uitvoerig zijn behandeld. De uitgeprocedeerde asielzoekers hebben tevens een uitgebreide   opzet gemaakt van een businessplan voor kleine bedrijven in Luanda en Angola, die zij ten uitvoer zullen brengen na terug keer in het land van herkomst. Op vrijdag 4 april hebben de vijf ama ’ s een afsluitende presentatie gegeven in de centrale   bibliotheek in Amsterdam, waar ze hun ondernemingsplan hebben gepresenteerd. Vervolgens hebben deze jongeren in een 'speeddate-sessie' advies gekregen van verschillende experts over hun plan. In deze sessies zijn vragen gesteld aan de jongeren over hun ondernemingsplan, mogelijke oplossingen voor problemen aangedragen en is stof tot nadenken meegegeven voor aanscherping van het plan. Deze laatste bijeenkomst is afgesloten met een etentje en voor de jongeren was het   een gezellige en vooral een leerzame dag.

 

 • 3 April 2008 was Bons Negocios! vertegenwoordigd op de Internationale Handelsdag die werd gehouden op luchthaven zestienhoven te Rotterdam. Diverse geinteresseerde bezoekers zochten contact met Bons Negocios! betreft het starten van een eigen bedrijf op Kaapverdië, handelscontacten met Kaapverdië en de export van landbouwproducten uit Guinee Bissau.

 

 

 • •26 Maart 2008 organiseerde Bons Negocios! in samenwerking met het OBR en de KvK te Rotterdam een netwerkbijeenkomst voor alle Portugeessprekende migrante ondernemers uit de regio Rijnmond. Dat zijn er meer dan 600! Dit was de eerste uit een serie van 4 . Aan de orde kwam ondermeer wat de KVK, het OBR en Bons negocios! kon betekenen voor de doelgroep en hoe of er meer gebruik kan maken van de relatie die deze ondernemers hebben met de thuislanden. Bij de kamer van koophandel van Rotterdam een werden er een drietal presentaties van de Kamer van Koophandel ,het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Bons Negocios! gegeven waarna vragen gesteld konden worden. Om 17.00 stond de borrel klaar waarbij ondernemers goed konden netwerken.

 

 • Februari 2008 is Joris van Wijk naar Angola geweest als consultant ter evaluatie van het terugkeer project voor Angolese jongeren uit Nederland. Voor Bons Negocios! heeft hij onderzocht hoe makkelijk het is om een eigenbedrijf te starten in Angola. Inmiddels blijkt dat daar een speciaal loket voor is geopend die alle formaliteiten kan afwikkelen. Dit loket heet Guichet Unico en bevindt zich in Luanda op de Marginal 114, onder de Duitse ambassade. (Tel. + 2442 372328) Bons Negocios! heeft de diverse aanvraag formulieren in huis en kan u die op verzoek toe sturen.

 

 

 • In November 2007 is Bons Negocios! gestart met een project ter inventarisatie van alle Portugeessprekende ondernemers in de regio Rijnmond. Doel van dit project is het onderzoek of er voldoende draagkracht voor het opzetten van een ondernemers steunpunt van en voor ondernemers afkomstig uit deze landen en ondernemers uit Nederland die interesse hebben in de ze landen. Meer info kunt u vinden onder de kop activiteiten. Dit project wordt oa. ondersteund door het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) en de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 •  
 • 8 November 2007 BONS NEGOCIOS! nodigde een ieder uit voor een borrel ter gelegenheid van de presentatie van het onderzoeksrapport van Nelly de Brito, Ana Baric en Cynthia van Dijk betreft: Kaapverdianen die terugkeren naar Kaapverdië en een eigen bedrijf starten.O.a kwamen de volgende vragen aan bod:

ü  Hoe vergaat het hen nu?

ü  Hebben zij het beter/slechter in Kaapverdië of in Nederland?

ü  Hoeveel verdient men nu ten opzichte van toen?

ü  Wat zijn de kosten van het levensonderhoud daar ten opzichte van hier?

ü  Hoe zit het met scholing en culturele activiteiten?

                Heeft u interesse in de resultaten vraag dan het rapport bij ons aan.Daarnaast gaf Ben              Nienhuis een korte diapresentatie over de mogelijkheden voor land- en tuinbouw en        toerisme op het eiland Santiago. Na afloop was er een mogelijkheid van gedachten te       wisselen met o.a. Michel Ridder van de EVD en Jorn van der Meer van het ministerie van        buitenlandse zaken betreft de mogelijkheden op steun en subsidie voor bedrijven en              projecten op Kaapverdië.

 

 • Zaterdag 29 september 2007 was er een open dag op het nieuwe Consulaat van Kaapverdië. Locatie Baan 6 te Rotterdam. Bons Negocios! was aanwezig en bekeek samen met de consul een aantal ruimtes op de begane grond en kelder die voor diverse doeleinden ingericht zouden kunnen worden. Als u ideeën heeft kunt u die kwijt bij de consul via e-mail cons.cverde-nl@wxs.nl t.a.v. de heer I. F Rosa de Carvalho.

 

 • 5 juli 2007 werkte Bons Negocios! mee aan de Angola Conexao te Utrecht. In het Hardloper Complex kwamen meer 85 belanghebbende waaronder vele Angolese jongeren die binnenkort terugkeren naar Angola om te praten over de actuele situatie in Angola. middels een live skype met Jan Vranken en Eddie verbinding met Angola en een rapportage over Luanda anno 2007 werden de deelnemers voorgelicht en konden zij vragen stellen aan een team van deskundigen die recent in Angola waren of zaken doen met Angola. Tijdens de film kwamen o.a een minimercado en computerlab van ex-ama's in beeld. Zij werden o.a. door Bons Negocios! geadviseerd bij het concretiseren bij hun business plannen. Eddie heeft inmiddels inmiddels zijn plannen voor een sportschool in luanda om gezet in de praktijk.

 

 • 19 juni was er een mini rondetafel bespreking bij de KVK te Rotterdam waarbij de nieuwe handelsattaché van de Nederlandse ambassade in Dakar werd voorgesteld. Het betreft de heer Maarten Gischler. Vanuit Dakar zal hij maandelijkse op Kaapverdië reizen en daar met de regering maar ook met het Nederlandse consulaat en vertegenwoordigers van uit de kamer van koophandel en het bedrijfsleven contacten onderhouden. Tijden s de bijeenkomst heeft Bons Negocios! ruimschoots de tijd gekregen haar activiteiten met betrekking tot Kaapverdië toe te lichten.

 

 

 • Tijdens de spreekdagen van de handelsraad uit Angola spraken wij 4 juni j.l bij de EVD te Den Haag met de heer Akerboom. Hij was zeer geïnteresseerd in de activiteiten van Bons Negocios! en wilde graag meewerken aan de uitgave van het boekje: Je eigen bedrijf in Angola.. dat wij eind dit jaar 2008 presenteren.
 •  
 • 1 t/m 6 Juni organiseerde de EVD ism KvK Rotterdam, diverse seminars en matchmaking facilities betreft zakendoen met Kaapverdië en Nederland. Bons Negocios! assisteerde de EVD KVK bij het zoeken naar mogelijke partners voor een 25 tal Kaapverdische bedrijven. Succesvolle matches waren er op het gebied van multimedia, bouw en windenergie.

 

 • 1 juni sloot de inschrijving van de Bidchallenge. Bons Negocios! heeft een aantal startende ondernemers begeleid bij de deelname aan deze ondernemersprijsvraag. Het betrof o.a. een chocolade fabriek in Kaapverdië en een baby artikelen project in Angola.

 

 • Culturalia de organisatie in Amsterdam die zich inzet voor de toekomst van musea in de PALOP landen vierde haar 2 jarig bestaan 23 mei j.l.. Bons Negocios! was aanwezig op de netwerk- verjaardags-partij. Gesproken werd o.a. over de mogelijke koppeling musea en bedrijfsleven. Zie ook www.culturalia.nl.

 

 

 • 22 Mei was de Bons Negocios Road Show in Amsterdam. In het gebouw van Humanitas gaf Bons Negocios! in samenwerking met SIFE Utrecht (zie ook23 november) een presentatie over de kansen van het SME in Angola. Naast een PowerPoint presentatie van Bons Negocios! waren er ook toespraken o.a. van Juliano Rodriques,voorzitter van Jonge Angolezen Nederland, die een toelichting gaf bij de foto's van een gestarte supermarkt en taxi bedrijf in Luanda. Petra de Boer communicatie adviseur met een ruime ervaring in de wereld van internationale project financiering gaf een uitleg over het belang van netwerken en het initiatief van HIT om een steunpunt voor terugkerende Angolezen uit Nederland in Luanda op te zetten. Tot slot van de avond werden een zesstal deelnemers van de bijeenkomst naar voren gehaald voor een aanmoedigingscertificaat van SIFE/SAMAH in verband met de presentatie van hun business plan.

 

 • De KVK Rotterdam organiseerde 21 april de internationale handelsdag. Bons Negocios! was als ondernemersvereniging de hel dag present en gaf voorlichting aan diverse bestaande en startende ondernemers. Ook was er de hele dag een Video presentatie waar een van onze leden vertelde over het zakendoen in Kaapverdië.

 

 

 • 17april Road Show in Rotterdam.   Na een succesvolle deelname aan de ideeënwedstrijd waar twee van onze leden (1) in de prijzen vielen steunt Bons Negocios! de deelname aan de Business in Development Challenge 2007. Doormiddel van een presentatie en workshop lieten wij op 17 april a.s. om 20.00h bij Avanço o.a zien hoe u kunt meedoen tot 1 juni a.s.. Deze werd gepresenteerd door Alice Fortes en er waren presentaties van Suzanne Reuling van de Bid Challenge en Ben Nienhuis van Bons Negocios!. Daarnaast vertelde Maria Soares over het opzetten van een naai atelier in Kaapverdië en Koen wasmus over de mogelijkheden van microkredieten via de Novo Banco in Angola. Raymundo Prett introduceerde verder het eerste nummer van SEM FRONTEIRAS waar vanaf nu ook aandacht voor de PALOP Landen in wordt gegeven.

 

 • Zwolle, 10 april op verzoek en na het succes van Hengelo's Kick Off Road Show 2007 gaf Ben Nienhuis nogmaals de presentatie betreft de kansen die er liggen voor het micro- en klein bedrijf in Angola. Een voorbeeld werd gegeven door Natasja van Dulmen van Pluck the Day. Zij introduceerde met succes lampjes op zonne-energie in Ghana en wil dit nu laten uitvoeren door wederverkopers in Angola en andere landen.Meer info via www.plucktheday.com. Sanne ten Zijthof en Grishlaine Vreede van Vluchtelingenwerk Overijssel gaven een presentatie over op welke manier hun organisatie Angolezen die bij terugkeer een bedrijf willen starten kunnen bijstaan.

 

 • Het NABC (Netherlands African Business Council) organiseerde 4 april j.l. een roadshow bij de VDL groep in Eindhoven. Met name de mogelijkheden in Angola kwamen aanbod. Bons negocios! was daarbij met een aantal leden uit Angola en Guinee Bissau aanwezig. Johnson Macamba van Angola Business Centre gaf een presentatie hoe op het ogenblik het Rotterdamse bedrijfsleven geprikkeld word om mee te werken aan de organisatie van de African football Cup die in 2010 in Angola wordt georganiseerd. Er zijn o.a. opdrachten voor het aanleggen van grasvelden en de renovatie of bouw van stadions, hotels en vliegvelden. Meer info via www.angolabc.com

 

 •  
 • 15 Maart j.l. de Kick Off Road Show 2007 in Hengelo. Voor een grote groep, met name Angolezen die plannen hebben een eigen bedrijf te beginnen bij terugkeer naar Angola . De besproken bedrijfsplannen liepen uiteen van een muziekstudie tot tot een administratie kantoor. Bons Negocios! zal binnen haar netwerk opzoek gaan naar bestaande bedrijven of andere reeds teruggekeerde Angolezen die "matchen"met de ideeën van deze groep. Een tweede bijeenkomst werd daarvoor gepland 10 april.

 

 • Sem Fronteiras   is een tijdschrift dat door de in Nederland wonende Braziliaan Raymundo Prett wordt uitgegeven.Het richt zich in eerste instantie op in Nederland en België wonende Brazilanen . Met Bons Negocios! is tijdens een eerste brainstormsessie afgesproken dat Sem Fronteiras ook artikelen over Portugeessprekend Afrika zal publiceren en dat Bons Negocios! haar diensten in de toekomst ook voor Braziliaanse migranten wil verrichten. Zie ook www.semfronteiras.nl

 

 

 • Maatwerk bij terugkeer is een project van Cordaid dat uitgeprocedeerde asiel zoekers helpt bij de terugkeer naar hun land van herkomst. Bons Negocios! was 7 maart 2007 uitgenodigd op de partnerdag. Daar hadden wij o.a een ontmoeting met mensen uit Angola en Guinee Bissau. veel informatie werd uitgewisseld en zal gebruikt worden in onze dienstverlening.

 

 • 20 februari 2007   vond er een ontmoeting plaats tussen Bons Negocios! , het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam ) en de Kamer van Koophandel Rotterdam. Hierin werd afgesproken dat Bons Negocios! een voorstel zal doen de totale groep Portugees sprekende ondernemers in Rotterdam in kaart te brengen.

 

 • 1 februari 2007 Bons Negocios was uitgenodigd bij de feestelijke afsluiting van ROEP. ROEP is een project van Netwerk 010 om etnische ondernemingsverenigingen aansluiting te laten vinden de bestaande ondernemersverenigingen. De feestelijke afsluiting was op donderdag 1 februari bij de ABN-AMRO op de Coolsingel, Rotterdam. Een aantal leden van Bons Negocios waren meegekomen om te netwerken.We hebben als een van de 7 ondernemings- verenigingen een presentatie gehouden, waarin we in 5 minuten onze doelstelling, visie en activiteiten kenbaar moesten maken. De presentaties werden beoordeeld door een jury. De jury bestond o.a. uit: Marlies Mulder (secretaris Netwerk 010), Frans Lavooij (Voorzitter van Kamer van Koophandel) en Mehmet Soyturk (Voorzitter van ondernemingsvereniging HOTIAD). De andere verenigingen waren o.a. Promise, ZZVN, stichting Tannet en de Chinese Ondernemingsvereniging. Ondanks dat Bons Negocios niet heeft gewonnen, kregen we heel veel positieve reacties van o.a. de Kamer van Koophandel en van Marlies Mulder, jurylid en secretaris van Netwerk 010. Veel collega verenigingen waren onder de indruk van de snelheid waarmee Bons Negocios met minimale middelen in korte tijd een groot netwerk en groot ledenbestand heeft kunnen opbouwen.